Jānis Zemītis

 

Jānis Zemītis. Līgo nakts  Jānis Zemītis. Taureņu deja       

    Jānis Zemītis. Vecpilsēta Jānis Zemītis. Spēle

Jānis Zemītis. Sēdošā  Jānis Zemītis. Lidojums  Jānis Zemītis. Vecais motīvs  Jānis Zemītis. Vanita