Vija Zariņa

 

  

     

Migla. 2018., a/e,  90x200.  

 

     

 Saša. 2015., a/e, 150x150.                      Anna. 2015., a/e, 150x150

 

 

   

Sils. 2016., a/e, 170x170                       Sils (Fragments)                                                                    Sils (Fragments)

 

      

Aramzeme. 2017., a/e, 150x210                                Aramzeme (Fragments)                                           Aramzeme (Fragments)

 

      

 Dīķis. 2017., a/e, 150x210                                              Dīķis (Fragments)                                                                Agrs pavasaris. 2020., a/e, 50x50

 

 

               

Meža kods. 2016., a/e, 110x110                 Noslēpums. a/e, 180x180, 2011.     Noslēpums. Fragments

 

 

 

                       

Vasara 2015., a/e, 25x25                               Ziema. 2015. 25x25, a/e                                       Meža kods. 110x110, a/e, 2016.

 

Baltā siena. 2007.g. 60x170 cm

 

          

Baltā siena.   Fragmenti

 

                          

Mūzika 60x80                                              Klusā daba ar mandolīnu 80x60                            Flauta un bumbieris 60x70

 

                                  

Pastaiga 65x65                             Zilā 80x80                                      Ar flautu 80x60                      Ieskaties 120x120

                

Mans eņģelis 90x160

            Vija Zariņa. Apaļumi        Vija Zariņa. Saules zaķi  

 Līdzsvars                               Līdzsvars (fragments)