Kalvis Zālītis

 

 

            

Sebastians un Kleopatra. 2022., 140x160.     Fragmenti.   

 

            

Apocatastasis I. 2019., a/e, 160x65                     Apocatastasis II. 2019., a/e, 160x65   

 

         

Connection. a/e, 50x40, 2013.                 Baltais atspulgs. 100x80, a/e, 2016

 

                   

Kalvis Zālītis. Īzaka upurēšana. a/e, 100x70, 2013.      Fragmenti

 

  

Mēnesdeja. 150x115, a/e, 2014.                             Fragments

 

     

Godiva, 2012, a/e, 150x120                                           Fragmenti

 

                 

              Kalvis Zālītis. Danae       Kalvis Zālītis. Danae (fragments)      Kalvis Zālītis. Spogulīt, spogulīt...       Kalvis Zālītis. Spogulīt, spogulīt... (fragments) 

Saules tumšā puse

Kalvis Zālītis. Sv. Sebastians               Kalvis Zālītis. Sv. Sebastians (fragments)                 Kalvis Zālītis. Sv. Sebastians (fragments)

 

Kalvis Zālītis. Persefone       Kalvis Zālītis. Petrsefone (fragments)       Kalvis Zālītis. Petrsefone (fragments)    

 

Kalvis Zālītis. Sievietes portrets      Kalvis Zālītis. Sievietes portrets  (fragments)         Kalvis Zālītis. Visuma odiseja          Kalvis Zālītis. Visuma odiseja  (fragments)