Kristīne Markus (Urbanoviča)

 

          

Pāreja. 18x20, koks/eļļa, 2014.                               Baznīca. 18x24, koks/eļļa, 2014.                                   Pāreja. 22x26, koks/eļļa, 2014. 

 

     

 

             

Pilsēta. 2011.                                                                Fragments           

 Kristīne Urbanoviča. Orķestris      Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)    Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)   Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)

 

Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)      Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)   Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)    Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)      Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments)        Kristīne Urbanoviča. Orķestris (fragments) 

  Kristīne Urbanoviča. Esplanāde             Kristīne Urbanoviča. Klusā daba               Kristīne Urbanoviča. Rīts pilsētā

    Kristīne  Urbanoviča. Sakārtošanās                    Kristīne Urbanoviča. Pilnīga monohromija                  Kristīne Urbanoviča. Atklāj īsto...