— Es biju redzējis karu, un pēc šiem pārdzīvojumiem man vairs negribējās būt cilvēkam. Bērnībā vairāk vēlējos būt putns vai mākonis, — tā izstādes "Celies augšā, Tabita!" atklāšanā sacīja Vācijas pilsētas Melles mākslinieks Dīters Penceks.

6. Latvijas-Vācijas konferences laikā atklātā izstāde ar visai netradicionāliem darbiem tapusi triju autoru — jēkabpilieša Ulda Čamana, kā arī Rozvitas un Dītera Penceku ciešā sadarbībā un draudzībā, kas nu jau turpinās 16 gadus, tātad lielāko daļu no 22 gadiem, kad galerija tika atklāta.

     Izstādes vienojošā tēma ir spēja piecelties — visādās nozīmēs —, lai arī kādā postā cilvēks būtu nonācis, pat tad, ja viņu panākusi nāve. Leģenda, kas kā pavedienā sasaista visus šīs netradicionālās izstādes darbus, ir par Tabitu, sievieti, kura reiz dzīvojusi Izraēlā, Telavivā, un savā bagātībā dalījās ar tiem, kam bija grūti. Kad viņa nomira, ļaudis nespēja samierināties ar viņas nāvi un vēlējās, lai viņa būtu dzīva. Dītera un Rozvitas gleznās atdzīvojas šī svešiniece Tabita, lai gan sveša viņa nav, jo no apustuļu stāstiem ir zināms, ka apustulis Pēteris savulaik atdzīvināja mirušo Tabitu, kurai pateica vien trīs vārdus — "Tabita, celies augšā!", un viņa piecēlās.

    "Ugunīgais lietus", "Ilgas pļavā" —tie ir tikai daži gleznu nosaukumu, ar kuriem skatītāju uzrunā autori, bet kopumā visi darbi ir stāsts  par cilvēka spēju piecelties, būt stipram, kas mūsdienās ir tikpat svarīgi kā apustuļa Pētera laikos. Aizkustinošo stāstu par Tabitu, kas kļuvusi par pamatmotīvu visiem šiem darbiem, izstāstīja Rozvita, taču arī Dīteram ir savs stāsts par piecelšanos pēc bērnības, kas sakrita ar Otro pasaules karu.

   Gleznas cita citu papildina un šķiet, ka ikviena nākamā ir kā jauna rindkopa mūžam neuzrakstītajā stāstā par dzīvi.

Māra Grīnberga

 

          

 

         

 

     

 

    

 

       

 

           

 

                   

 

            

 

      

 

        

 

                

 

      

 

       

 

        

 

      

 

              

 

 

       

Gaisma no viņas. 2011                Svētceļinieki. 2012                        Meklēt. 2011                            Lija ugunīgs lietus. 2011

              

Ilgas cietokšņa pļavā. 2011                  Nemierniece. 2011                                                            Koks tevī. 2011

     

Daugava- svētceļinieki. 2009      Celies augšā, Tabita! 2008.                     Un ugunīgs lietus krita uz mani. 1997

                      

Daugava-ūdens uz tumša fona. 2009                                   Pontormo - Ikona, 2006                Pontormo-Madona Nr.2. 2006

                    

Pontormo-Madona Nr.1. 2006.     Pontormo-Eņģelis Nr.6. 2006.    Ikona 2006.                  Vējš-sieviete Nr. 10. 2006.    Dīters - Melanholija Nr. 20. 2006

            

Madonna Nr. 4. 2004.                 Madonna Nr. 5. 2004                   Madonna                                 Pontormo-eņģelis Nr.5. 2006.     Vējš -sieviete Nr. 4. 2006                    

      

Uldis Čamans

Gleznu cikls «Tukšuma savādnieks»

100x100 cm, kartons/eļļa

 

           

1. Relakss-funkcija                     2. Baltā saskaņa                          3. Dabas spēle                            4. Sakarības rītausmā

          

5. Slepenais pārnesums               6. Spraigā krātuve                       7. Ūdens sapņi                           8. Izklaidīgais klajums

               

9. Maģiskā distance                    10. Domu kolekcionārs              11. Tukšuma savādnieks             12. Krītošais sadalījums

             

13. Jūtu piedziņa                      14. Baltais duļķotājs                     15. Dūmakas sprosts                  16.  Smalkais izrāviens

               

17. Laiskais vilinājums                18. Bezjūtīgā elpa                       19. Aukstais pārvietojums           20. Virpulis

               

21. Domu pelēcība                      22. Sakarību tranzīts                23. Bezjūtīgā rosība                      24. Nopietnā satikšanās

                  

25. Salauztā trauksme                   26. Veiksmīgais atspēriens        27. Smaržu krātuve                          28. Klajums I

                   

Klajums I (fragments)                      29. Klajums II        Klajums II (fragments)    30. Lokālais atvasinājums   Fragments 

                                                

Vīzija II  2012                  Pretošanās. 2012              Aizdomīgā klātbūtne. 2012  Satricinājums 2012         Nostiprinājums. 2012

                                              

Pārnesums III 2012          Tuvināšanās 2012           Atdalīšanās. 2012               Saviļņojums. 2012             Vīzija I. 2012

           

Esības piepildījums. 2012          Fragmenti

              

balsts - baltā mugura. 2012                     Fragmenti

                   

Trauksmes ieskrējiens. 2012                     Fragmenti

     

Atbrīvošanās kārdinājums. 2012.  Fragmenti