Juta Policja

 

 

Kūsiņš (pieminot Valdi Kupri). 2017., a/e, 100x60

 

    

Blāzma, a/e, 60x130, 2016.                                                                      Novakare. a/e, 60x130, 2016.

 

           

 Paris, 65x65,a/e,2014106.                                   J. Policja.Klusā daba ar citronu.65x65,a/e                                J.Policja. Gaisma. 40x80,a/e     

     

                             

Juta Policja. Divatā.80x100, a/e. 2014.                     Fragments                                                                J.Policja. Uz priekšu. 70x90, a/e. 2014.

 

                            

J.Policja. Uz priekšu. Fragments                                120. J.Policja. Laiva. 60x92, a/e. 2014                                                     Fragments

 

                                                           

 J.Policja. Kirils un Metodijs. a/e, 90x70. 2013.     J.Policja. Māte ar bērnu. a/e, 130x70. 2013.