Dīters Pentceks (Dieter Pentzek)

 

        

Gaisma no viņas. 2011                Svētceļinieki. 2012                        Meklēt. 2011                            Lija ugunīgs lietus. 2011

              

Ilgas cietokšņa pļavā. 2011                  Nemierniece. 2011                                                            Koks tevī. 2011

    

Daugava- svētceļinieki. 2009      Celies augšā, Tabita! 2008.                     Un ugunīgs lietus krita uz mani. 1997

           

Daugava-ūdens uz tumša fona. 2009