Jānis Osis

 

Tumša nakte zaļa zāle. 98x90,k/e,2013

       

Kariatīdes un atlanti. 60x137, autort., 2015.                                                  Kariatīdes un atlanti. Fragments

    

 

 

Pavasaris. a/e, 24x29, 2013.

  Jānis Osis. Sarma   Jānis Osis. Pieguļā        Jānis Osis. Ziedonī       

Birztalas transformācija

                               Jānis Osis. Ziedonī       

 Jānis Osis. Opozīcija-pīnes    Jānis Osis. Noteicējs    Jānis Osis. Kompozīcija    Jānis Osis. Lietaina diena Kandavā

 

                Jānis Andris Osis. Tīmeklis       

                                                                                                                                                 Pēdas bruģī