Elmārs Orniņš

 

  

  

Vakars piestātnē. 2021., a/e, 90x100.