Lielā vasaras izstāde 2015

2015. gada jūnijs - septembris

 

Galerijā «Mans's» atvērta gadskārtējā Lielā vasaras izstāde. Kā visas iepriekšējās divdesmit piecas, arī šī ir vērienīga, raiba un koša.

Ekspozīcijas nagla noteikti ir Jāņa Andra Oša «Kariatīdes un atlanti», kas izpelnījās lielu skatītāju ievērību izstādē «Gada nedarbs». Tajā mākslinieki piedāvāja darbus, kas, viņuprāt, ir iznākuši, ne tādi, kā iecerēti, kuros parādījies kāds nejaušs efekts vai tamlīdzīgi. Iespējams, ka šis nejaušais efekts J. Oša darbā ir ačgārnā perspektīva, kas rodas, to vērojot.

Otrā polā varētu likt Edmunda Lūča «Himmelreich». Vai uz grants sijājamā sieta radītais darbs ir konceptuāla māksla vai ironizēšana par skatītāju, jāizlemj izstādes apmeklētājiem pašiem.

Pa vidu šiem darbiem ir citu autoru veikums. Gadu no gada galerijas vadītājs U. Čamans izstādei sarūpē pa kādam vecmeistaru Kārļa Dobrāja, Anitas Melderes, Edvarda Grūbes, Alekseja Naumova un Birutas Delles darbam, un, lai gan to tēmas praktiski nemainās, tie nekad neapnīk. Kaut vai piemēram E. Grūbes «Podi» — tur ir it kā tikai daži otas vilcieni, bet cik tie sulīgi un patiesi! Turpretī Maijas Tabakas krāšņie sieviešu tēli tikpat krāšņos dārzos ieved citā realitātē — pasakā. Vai ar laimīgām beigām?

Ar izstādes nosaukumā ietverto vārdu «vasara» labi sasaucas Jāņa Ziņģīša reālistiskās ainavas. Tās ir daudzslāņainas, smalki izstrādātas gaisīgu triepienu tehnikā. Vasarīgas noskaņas arī četrās Sandras Undzēnas gleznās. Lai gan katrā attēlots kaut kas cits (kleita, ainava, motociklists un cilvēku figūras), tās vieno siltums un saules gaisma. Ainavu žanru pārstāv arī Silvija Meškone, Vita Jurjāne, Olita Gulbe u.c. Ainavas ir arī Irēnas Lūses un Laimas Puntules darbos — taču tās ir nedaudz sireālas, mākslinieču skatījums uz šo populāro žanru – atšķirīgs no tradicionālā. Pretstatam, lai ekspozīcija nekļūtu pārāk salkana, — Ilzes Clark vīrišķīgie bokseri, Laimas Eglītes maskas, Jura Dimitera plakātiskie darbi, Dainas Dagnijas fantāzijas, Ditas Lūses arhitektūras iedvesmotie gleznojumi un daudzu citu mākslinieku veikums.

Prefekti izstrādātas ir Pauļa Postaža un Lienes Baklānes klusās dabas un ziedi. Smalki «iztamborēti» ir Tatjanas Krivenkovas darbi. Māksliniece, liekot triepienu pie triepiena uz liela audekla, veido abstraktus krāsu ornamentus.

Tradicionāli izstāde iepazīstina ar jauniem vārdiem. Šogad pirmo reizi Jēkabpilī izstādīti Ramina Nafikova, Artura Akopjana, Andras Otto un Justīnes Lūces darbi. Jauno, nesen Mākslas akadēmiju beigušo, paaudzi pārstāv Neonilla Medvedjeva, Anna Silabrama un Rasa Jansone.

Skaitliski visplašāk pārstāvēti Dace Saulīte un Māris Čačka. D. Saulīte gleznās redzami ūdeņi — jūra, okeāns, upes — netradicionālās krāsās. Savukārt grafiķis, scenogrāfs, gleznotājs un viens no M. Rotko centra veidotājiem piedāvā absktaktu gleznu ciklu «Vīzija». Vai tā ir M. Rotko ietekme, neņemos spriest.

Jēkabpiliešus ar speciāli šai izstādei radītiem darbiem pārstāv Ruta un Mētra Štelmaheres un Uldis Čamans.

Izstāde galerijā būs skatāma līdz septembra beigām.

J. Akmeņkalns

 

 

 

         

1. Irēna Lūse. Klusums, 120x100, a/e, 2015                     3. Jānis Andris Osis. Kariatīdes un atlanti, 60x137 autort/e, 2015              Fragments

                                        2. Irēna Lūse. Saulrietā. 120x100a/e, 2015

 

                             

4. Laima Eglīte. Saskarsmes punkts 60x100, a/e,2012                                       6. Laima Eglīte. Naska - spožās acis, 33x24, a/e 2014

                                                                          5. Laima Eglīte. Maska. 33x24, a/e, 2014                                 7. Anita Meldere. Baltā roze. 60x80, a/e, 2011

 

                                                               

 8. Anita Meldere. Pretsati. 89x116. a/e, 2012      9. Andra Otto. Tas ir par mīlestību. 100x70,k/e, 2008               10. Laima  Puntule. xxx'99. 65x55, a/e,2011

 

                     

11. Laima Puntule. Ezerā. 77x150, a/e 2009.                                    Fragments                                                    12. L. Puntule. Skrejceļš. 94x134, a/e, 2011

 

                                      

13. Justīne Lūce. Pēctecība 1. 20x25, autort./e, 2015.                                     15. Pēctecība 3. 20x25, autort./e, 2015

                                                            14. Justīne Lūce. Pēctecība 2. 20x25, autort./e, 2015.               16. Justīne Lūce. Pēctecība 4. 20x25, autort./e, 2015.   

 

                                        

  17. Justīne Lūce. Pēctecība 4. 20x25, autort./e, 2015.                                                19. Justīne Lūce. Pēctecība 4. 20x25, autort./e, 2015.

                                              18. Justīne Lūce. Pēctecība 4. 20x25, autort./e, 2015.                 20. Justīne Lūce. Pēctecība 4. 20x25, autort./e, 2015.

                                             

  21. Justīne Lūce. Pēctecība 4. 20x25, autort./e, 2015.                                        23. Anna Silabrama. Atmiņas 1, 15x15,a/e, 2014

                     22. Justīne Lūce. Pēctecība 4. 20x25, autort./e, 2015.                                                            24. Anna Silabrama. Atmiņas 2, 15x15,a/e, 2014

 

               

 25. Anna Silabrama. Atmiņas 3, 15x15,a/e, 2014                  27. A. Silabrama. Atmiņas 5, 15x15,a/e, 2014       29. A.Silabrama. Miers , 80x110,a/e, 2014

                                   26. Anna Silabrama. Atmiņas 4, 15x15,a/e, 2014            28. Anna Silabrama. Atmiņas 6, 15x15,a/e, 2014

 

       

30. Roberts Muzis. Krasts, 85x165, e/e, 2007        31. Mētra Štelmahere. Trīs portreti, 40x60, a/e, 2015.  32. M Štelmahere. Tagad. 80x250, a/e, 2015.

 

                                            

33. Mētra Štelmahere. Noskumusi.  160x80x60, a/e, 2015.                          35. Edmunds Lūcis-Luce. Himmelreich. autort. 114x153, 2010.

                            34. Andrejs Ameļkovičs. Cilvēki-koki. 110x143, a/e, 2015                                             36. Biruta Delle. Koka porrtrets. 120x100, a/e, 2014

 

         

37. Ramin Nafikov. xxx. 90x116, a/e, 2015   38. Arturs Akopjans. Taureņu deja. 74x84. a/e, 2011.              40. Ilze Clark. Bokseris. 120x91, a/e, 2014.

                                                                                                                       39. Kristaps Zariņš. Muusa Saladus. 150x150,a/e, 2012.

 

       

41. Ilze Clark. Bokseris. 120x80, a/e, 2014.                                   43. Inta Celmiņa. Abas puses. 81x54, a/e 2015.

                               42. Ilze Clark. Bokse cimdi. 24x30 a/e, 2014.                                            44. Edvards Grūbe. Podi, 46x96. a/e, 2014.

 

                                  

45. Elga Grīnvalde. Sarkans. 70x90, a/e, 2014.                                                    47. Elga Grīnvalde. Kristītājs. 80x60, a/e, 2011.

                        46. Elga Grīnvalde. Zirgs ved projām ziemu. 80x100, a/e, 2014.                                   48. Dita Lūse. Mantojums. 100x90, a/e, 2015

 

                                 

49. Dita Lūse. Intervāls. 89x116, a/e, 2014   50.   D. Lūse. Spēle. 89x115, a/e, 2014            51. D.Lūse. kolonnas. 50x40, a/e, 2014

                                                                                                                                                     52. Rasa Jansone. Mūžīgš erotikas meklēšana. 100x80, a/e, 2013

 

                

53. Maija Graudiņa. Debesis. 100x70, akv/e, 2014.    55. Neonilla Medvedeva. Skatiens. 111x88, zīm., 2012.  57. Kārlis Siliņš. Vējš un lauks. 50x60, a/e

                            54. Neonilla Medvedeva. Dzīve. 98x70, akv./zīm., 2012.   56. Paulis Postažs. Ķirši. 30x50, a/e, 2014

                               

58. Liene Baklāne. Kaimiņi. 40x40, a/e.2015/                                                     60. Elizabete Melnbārzde. Lidojošā saule. 100x120. a/e2014

                                                  59. Daina Dagnija. Pilošā planēta. 65x80, a/e.2012                                                     61. Ilze Praisa. Arēna. 100x100,a/e, 2010

 

                                        

62. Ilze Praisa. Pujene, 60x60, a/e, 2013         63. Dace Lielā. Dīķis. 110x200, a/e,2015.                                    64. Uldis Čamans. Izrāviens, 100x130, a/e, 2015

 

               

65. Uldis Čamans. Atvars. 100x130, a/e, 2015.   66. U. Čamans. Klusums. 100x130, a/e, 2015.   67. Jānis Ziņģītis. No bebru mājām. 60x80, a/akr, 2015.

                                                                                                                                                                             68. Jānis Ziņģītis. Pavasaris. 60x80, a/akr. 2015.

 

                  

69. Jānis Ziņģītis. Magoņu lauks. 70x90. a/e, 2015                                                            71. Inga Jurjeva. Cepurnieka Ziemassvētki. 90x10, a/akr. 2014.

                             70. Jānis Ziņģītis.  Pavasaris Pierīgā. 150x200, a/akr., 2015.                    72. Jānis Purcens. Lapa. Seja. Mākonis. 46x38, a/e, 2011.

 

                                                  

73.Jānis Purcens. Puķes un grāmata. 116x73,a/akr. 2011.  75. Juris Dimiters. Hotdogs, 61x48, k/e, 2015   77.K.Rungenfelde. Begemote. 24x19, a/e, 2015

                                  74. Juris Dimiters. Divatā. 61x48, k/e, 2015                                                 76. Karīna Rungenfelde. Piena ceļš. 100x100, a/e, 2009.

 

    

78. Aleksejs Naumovs. Grieķu motīvs. 160x190, akr./a, 2015.  79. A. Naumovs. vasara. 30x60, a/akr, 2015.    80. A.Naumovs. Sala, 20x80, a/akr., 2007

 

                                            

81. Kristīne Keire. Izklaide. 38x46, a/e, 2014  82. Nikolajs Krivošeins Bura. 110x67, a/e, 2014.  83. Frančeska Kirke. Korida. 150x170, a/e, 1998.

                                                                                                                                                                                84. Otto Zitmanis. Sebastiana. 60x60, a/e, 2012.

 

                 

85. Ruta Štelmahere. Garšīgi, 40x40, a/e, 2014                                                87. Ruta Štelmahere. Trauki. 50x50, a/e, 2014.

                                                       86. Ruta Štelmahere. Ķirši pūdercukurā. 40x50, a/e, 2014                      88. Vita Jurjāne. Kaltene. Jūra. 50x70, a/akr., 2015

                                 

89. Vita Jurjāne. Ābeles ziedonī. 50x70, a/akr., 2015.                91. V. Jurjāne. Kaltene. 78x58, a/e, 2015   92. V. Jurjāne. Pavasar adziesma. 78x58, a/e, 2015

                          90. Vita Jurjāne. Bolderāja. 78x58, a/akr., 2014.                                                                              93. Ilgvars Zalāns. Tokio. 100x80, a/e, 2013.

 

                                   

94. ILgvars Zalāns. Ziedi. 100x80, a/e, 2014.                                                       96. Sanda Undzēna. Brīvdienu kleita. 80x85, a/e, 2014

                                    95. Olgvars Zalāns. Indonēzija. 90x120, a/e, 2014.                                                  97. Sanda Undzēna. Mājas. 140x113, a/e, 2014.

 

                     

98. Sandra Undzēna. Brālis. 150x120, a/e, 2013.                      100. Daiga Krūze. xxx. 22x33, a/e, 2008

                                      99. Sanda Undzēna. Brīvdiena, 40x40, a/e, 2013.                                            101. Maija Tabaka. Kalifornijas dārzs. 90x120, a/e, 2015.

 

            

102. Maija Tabaka. Indiešu vīzija. 100x120, a/e, 2015.                                 104. Laine Kainaize. Vecrīgas jumti. 65x81, a/e, 2013.

                                              103. Laine Kainaize. Sapnis, 65x81, a/e, 2014.                                                  105. Juta Policja. Parks. 65x65, a/e2014.

 

                              

106. Juta Policja. Klusā daba ar citronu. 65x65, a/e, 2014.  107.J. Policja. Gaisma. 40x80, a/e, 2014      108. Eda Dite Brūvere. Jūrmalciems. 43x57, akv. 2010

 

                                                      

109. Jana Nesteroviča. Ziedi. 60x60, a/e, 2014.   110. J. Nesteroviča. Galliano modeles svētdiena. 80x80, a/e, 2015. 

                                                                      111. KārlisDobrājs. Vecais plaukts. 125x78,a/e,2012    112. K. Dobrājs. Klusā daba ar ziesdiem. 81x90, a/e, 2015

 

                    

113.Olita Gulbe. Zemeņu laiks. 40x50, a/e, 2014.   114.O.Gulbe. Tūta ar ķiršiem. 40x50,a/e,2014                  116. Andrejs Ģērmanis. Jūrmala.65x80,a/e,2014

                                                                                                                       115.O.Gulbe. Pie Lielupes. 65x80, a/e,2014

 

                       

117. Silvija Meškone. Etīde. 50x70,a/e,2012.  118.Silvija Meškone.Dīķis. 50x70,a/e,2012.   119.Silvija Meškone. Atvars. 70x50a/e,2012

                                                                                                                                                                                     120. Una Lekuze. PIaniste. 100x90, a/e,2014

 

                        

121.Una Lekuze. Noslēpums. 150x75,a/e,2014.       123. Tatjana Krivenkova. Sekošana diam 140, a/e,2014        124.Māris Čačka. Vīzija1.100x100,a/e,2015

                       122. Tatjana Krivenkova. Rasas punkts.140x140,a/e,2014                                                           125. Māris Čačka.Vīzija2.100x100,a/e,2015

 

                                                              

126. M.Čačka.Vīzija3.100x100,a/e,2015  127. M. Čačka. Vīzija 4 , 100x100,a/e,2015  128. M.Čačka. Vīzija5.100x100,a/e,2015  129.Vīzija 6.100x100,a/e,2015 

 

                                      

130. M.Čačka.Vīzija7.100x100,a/e,2015  131. M. Čačka. Vīzija 8 , 100x100,a/e,2015  132. M.Čačka. Vīzija9.100x100,a/e,2015  133.Vīzija 10.100x100,a/e,2015 

 

                                           

134. M.Čačka.Vīzija11.100x100,a/e,2015  135. M. Čačka. Vīzija 12 ,100x100,a/e,2015  136. M.Čačka.Vīzija13.100x100,a/e,2015 137.Vīzija 14.100x100,a/e,2015 

 

                                            

138. M.Čačka.Vīzija15.100x100,a/e,2015     139. M. Čačka. Vīzija 16 , 100x100,a/e,2015     140. M.Čačka. Vīzija17.100x100,a/e,2015

                                                                                                                                                  141.Vīzija 18.100x100,a/e,2015 

 

                

 142. M. Čačka. Vīzija 19. 100x100,a/e,2015                                      144. Dace Saulīte. Straume. 65x90,a/e,2015   145. Dace Saulīte. Daugava. 70x90,a/e,2015

                                 143. M. Čačka. Vīzija 20.100x100,a/e,2015 

 

            

146. Dace Saulīte. Aiviekste. 60x80,a/a, 2014.  147. D. Saulīte. Gauja. 65x90, a/a, 2014   148. D. Saulīte. Dzintara pludmale. 70x30, a/a, 2015.

                                                                                                            149. D. Saulīte. Straume. 70x30, a/a, 2015  150. Dace Saulīte. Lidojums.76x101,a/a, 2015

 

         

151. Dace Saulīte. Kaijas. 76x101, a/a, 2014   152. D. Saulīte. Mākoņi okeānā. 90x115, a/a, 2015.  153. D. Saulīte. Sarkanās bojas. 80x60, a/a,2015.

                                                                                                                                                                             154. D. Saulīte. Hunami. 60x80, a/a, 2015

       

155. Dace Saulīte. Cunami. 60x80a/a, 2015   156. D.Saulīte. Pārlidojums. 60x80,a/a,2015   157. D.Saulīte. Saule aiz apvāršņa.. 80x80,a/a,2015

                                                                                                                                                             158. D.Saulīte. Krasta mežģīnes. 40x80,a/a,2015

 

                   

159.D.Saulīte. Kalnu strauts. 50x60,a/a,2015.  160.D.Saulīte. Atspulgs Nr 12, 60x50,a/a,2015    162. D.Saulīte. Vēsma. 60x30,a/a,2015.

                                                                                                   161.D.Saulīte. Atspulgs Nr 11, 60x50,a/a,2015         163.D.Saulīte. Jūra. 30x70,a/a,2015

 

                   

164.D.Saulīte.Lagūna.70x30,a/a,2015.                   166. D.Saulīte.Baltās ūdensrozes. 65x45,a/a,2015                  168.D.Saulīte. Pali. 40x60,a/a,2014.

                    165. D. Saulīte. Brīvdienas. 45x60,a/a, 2014.                               167. D.Saulīte. Orhideja. 60x45,a/a,2014.

 

                            

169.D.Saulīte.Meteoprognoze 111. 15x30,a/a,2015.             172. D.Saulīte. Atvars. 50x50/a,2015  173.D.Saulīte. Parfīms Nr. 5. 50x50,a/a,2015

170.D.Saulīte.Meteoprognoze 111. 15x30,a/a,2015.                                                                                   174.D.Saulīte. Parfīms Nr. 7. 50x50,a/a,2015

171.D.Saulīte.Meteoprognoze 111. 15x30,a/a,2015.

 

                        

175. Karīna Rungenfelde. Cukura karaliene. 20x15. a/e,2015.                     176., 177., 178. Ingūna Liepa. xxx.

 

                   

179., 180, 181. Ingūna Liepa. xxx.

 

         

182. Jānis Anmanis. Satikšanās 60x80,2014   183. J. Anmanis. Ainava ar eņģeli. 40x60,2015.   184.J.Anmanis.Noskaņa,30x40,2012   

                                                                                                                                                                                185. Jānis Anmanis. Sidraba nakts. 30x40,2013

 

                  

186. Jānis Anmanis. Noskaņa, 15x20,2012.  187.Ruta Štelmahere. Sadalītā pasaule. 80x100,2012.   188. R. Štelmahere. Princeses smīdināšana, 100x70

                                                                                                                                                                          189. R. Štelmahere. Draugi. 50x100, 2013.

 

                                        

190. Mētra Štelmahere. Vienlaikus. a/e,80x100,2015.  191. Uldis Čamans. Līdzsvars, 150x200,a/e2015

                                                                                              192. Uldis Čamans. Saucējs, 100x100, a/e, 2015.  193. Uldis Čamans. Pieļāvums 100x100,a/e,2015.

                                                                                      

194. Aiva Žūriņa. Slepenpadomnieks. p/z, 80x60, 2015.    195. Aiva Žūriņa. valdniece. p/z, 80x60, 2015.   196. Aiva Žūriņa. Valdnieks. p/z, 80x60, 2015.