Lielā vasaras izstāde 2014

Latviešu mūsdienu māksla

2014. jūlijs-septembris

 

 

 

      

1. Uldis Čamans. Uz tikšanos a/e, 220x240, 2014.   Fragmenti

          

Uldis Čamans. Uz tikšanos Fragmenti

             

Uldis Čamans. Uz tikšanos Fragmenti

 

 

 

                                 

2. Dace Lielā. Kalni I, 120x150, a/e, 2013.      Fragments                                                3.D. Lielā. Kalni II,120x150, a/e, 2008.

 

        

4. Laima Eglīte. Bezgalīgās sarunas, a/e, 99x116, 2014.              Fragmenti

 

                  

5. Dita Lūse. Lietus lāses I, a/e, 80x70, 2013.      Fragments                            6. Dita Lūse. Gotikas fasāde, a/e, 89x116, 2013.

 

                           

7. Dita Lūse, Klusuma toņi. a/e, 100x100, 2014.    8. Dita Lūse. Florence lietū. a/e, 110x130, 2014.         Fragments

 

           

9.Madara Gulbis. Pavasaris, a/e, 100x130, 2012.   10.M. Gulbis. Rīta gaisma. a/e 100x130, 2012.    11.Imants Vecozols. Baltā klusā daba, a/e, 69x83, 1994.

 

      

12. Nikolajs Krivošeins. Ziema aizies. a/e, 119x135, 2013.      Fragments                13. Jānis Ziņģītis. Salaca. Zivju gārņu valstība. akrils, 150x200, 2012.

 

              

J. Ziņģītis. Salaca. Zivju gārņu valstība.. Fragments        14. Jānis Ziņģītis. Pēk, pēk, pēk, iztraucētās mežapīles, a/akrils, 145x125, 2010.

 

                   

15. Jānis Ziņģītis. Cīruļputenī. a/akrils, 180x150, 2012.        Fragmenti

 

                        

16. Jānis Ziņģītis. Meža gars pavasarī, a/akrils, 80x60, 2014.                17. Jānis Ziņģītis. latvijā zied ievas, a/akrils, 80x60, 2014.

   

    

J. Ziņģītis. Latvijā zied ievas,fragments                     18. Anita Meldere. Zilā roze, a/e, 80x100, 2011.

 

                          

19. Anita Meldere. Vasarai līdz. a/e, 80x100, 2010.            Fragments       20. Anita Meldere. Vasaras dālijas, a/e, 100x90, 2013.

 

            

Anita Meldere. Vasaras dālijas, fragments   21. Anita Meldere. Puikas un mežs, a/e, 116x79, 2013.            22. Anna Silabrama. Siena, a/e, 103x137, 2013.

 

                   

Anna Silabrama. Siena. Fragmnets   23. Anna Silabrama. Bez nosaukuma, 70x140, a/e, 2014.                                               Fragments

 

                           

24. Anna Silabrama, Klusums I, 30x30, a/e, 2008.  25. Anna Silabrama, Klusums II, 30x30, a/e, 2008.  26. Sandra Skujiņa, Kustība. 100x130, a/ogle, 2014.

 

      

Sandra Skujiņa, Kustība. Fragmenti                                                                                                                     27. Aija Zariņa. Saskaņa, a/e, 71x93, 2010.

 

                       

28. Ilze Klarka (Clark). Ņujorka 1929., a/e, 95x75, 2014.                                                    29. Aleksejs Naumovs. Eņģeļu tilts Berlīnē. a/akrils, 80x120, 2005.

       

Aleksejs Naumovs. Eņģeļu tilts Berlīnē. Fragmenti   30 A. Naumovs. Sarkans a/akrils, 60x80, 2014.   31. A. Naumovs. Daugava. a/akrils, 41x50, 2014.

 

    

32. Aleksejs Naumovs. Neapole, a/akrils, 40x100, 2013.                                    33. Roberts Muzis, Ceriņš. a/e, 92x73, 1998.

 

    

34. Kārlis Dobrājs. Saulespuķes un bumbieri. a/e, 60x73, 2014.                         35. Inga Jurova. Būs svētki, a/e, 100x150, 2008.

 

                                

Inga Jurova. Būs svētki.  Fragmenti                                                            36. I. Jurova. Apmākusies diena. a/e, 100x120, 2009.

 

                   

37. Biruta Delle. Pļaviņa pilsētā. a/e, 100x80, 2013.        38. Biruta Delle. Baltā vāze. a/e, 90x65, 2013.  39. Maija Tabaka. Elkdievība. a/e, 100x136, 2002.

 

                            

Maija Tabaka. Elkdievība. Fragmenti                                                                40. Maija Tabaka. Āzis rožu dārzā. a/e, 110x110, 2012.       Fragments

 

                           

Maija Tabaka. Āzis rožu dārzā.  Fragmenti                                                 41. Maija Graudiņa. Ar saules zmi. Akvarelis, 81X61, 2013.   Fragments       

 

                        

42. Nele Zirnīte. Pēc lietus. Autortehnika, 70x83, 2014   43. N. Zirnīte. Plazma.  Autortehnika, 70x83, 2014  44. N. Zirnīte. Gājputni rudenī., 65x79, 2014

 

.                 

45. N. Zirnīte. Transfūzija. Autortehnika, 65x79, 2014   46. Elga Grīnvalde. Bauskas reflekss, a/e 80x100, 2012.  47. E. Grīnvalde. Marts, a/e 80x100, 2012.

 

           

48. Māris Čačka. Dažādais I, 89x63, autort., 2014.  49. M. Čačka. Dažādais II, 89x63, autort., 2014.      51. Elizabete Melnbārzde. Saule austrumos.

50. M. Čačka. Dažādais III, 89x63, autort., 2014.                                                                                                   70x130, a/e, 2014. 

 

                          

Saule austrumos. Fragments        52. Laima Puntule. Fifty, fifty, 100x220, a/e, 1999.                                       Fragments

                             

53. Laima Puntule. Bez nosaukuma, 130x190, a/e, 1997. Fragmenti

 

      

54. Laima Puntule. Mols, a/e, 110x130, 1996.        Fragments                  55. Kalvis Zālītis. Mēnesdeja. 150x115, a/e, 2014.    Fragments

 

        

56. Jānis Purcens. Paēdis, padzēris Nr. 83. 150x150, a/e, 2008.            57. Jānis Purcens. Paēdis, padzēris Nr. 141. 150x100, a/e, 2010.      Fragmenti

 

                                    

58. Otto Zitmanis. Mans iepriekšējais gatavoja labāk. 200x120, a/akr., 2009.                                                   59. Daiga Krūze. Mīlestība. 84x107, a/e, 2014.

 

              

60. Daiga Krūza. Mežs. a/e, 35x40, 2012.  61. Daiga Krūza. Kino. a/e, 22x27, 2012.  62. Zane Iltnere. Lietus. a/e, 40x50, 2014.

 

                            

63.Kristīne Keire.Krēslas zona, a/e, 33x41, 2013.     64.Daila Iltnere. Mēnesgaisma. a/e, 50x50, 2014.   65. Kristīne Markus. Pāreja. 18x20, koks/eļļa, 2014.

 

    

66. Kristīne Markus. Baznīca. 18x24, koks/eļļa, 2014.  67. K. Markus. Pāreja. 22x26, koks/eļļa, 2014.  68. Neonilla Medvedeva. Nida. a/e, 20x76 2014.

 

              

 Neonilla Medvedeva. Nida. a/e, 20x76 2014. Fragmenti                                                                                69. Jānis Osis. Pavasaris. a/e, 24x29, 2013.

 

                                        

70.Evita Rusova. Mazā impērija. 27x35, a/e, 2011. 71.K. Rungenfelde. Ķiršu karaliene. 30x30, a/e, 2014.   72.K. Rungenfelde. Magones. 60x60, a/e, 2013

 

           

73. Ineta Freidenfelde. Pirmais sniegs. 70x100, a/e, 2013. 74. I.Freidenflde. Šķiršanās. 115x90, a/e, 2013.  75. Edvards Grūbe. Ķirbis. 104x116, a/e, 2010.

 

    

E. Grūbe. Ķirbis. Fragments          76. Edvards Grūbe. Māte. 70x54, a/e, 2014.         Fragments.                77. Edvards Grūbe. Maize. a/e, 60x80, 2014.

 

                             

78. E. Grūbe. Vijoles motīvs. 81x116, a/e, 2013.                        79. Inta Celmiņa. Jūra. 97x130, a/e, 2013.               80. I. Celmiņa. Baltā. 130x89 a/e, 2011.

 

                                                                  

 81.I.Celmiņa Eņģelis  100x50, a/e, 2011.                             83. I. Celmiņa. Ziedi. a/e, 100x50, 2013                             85. I. Celmiņa. Narcises. 67x41, a/e, 2014.

                                                       82 I.Celmiņa. Torss.2011. a/e, 100x50, 2013.                       84. I. Celmiņa. Ceriņi. 67x41, a/e,2014.  

 

                                                       

86.I.Celmiņa. Mēness. 54x44, a/e,2014    87. I.Celmiņa. Ziedi. 62x41, a/e,2014     88.I.Celmiņa. ziedi. 54x38, a/e,2014   89.I.Celmiņa.Rozes. 90x68,a/e,2014

 

        

90. Mārtiņš Krūmiņš. Spožā diena. 72x92, a/e, 2010  91. N. Krūmiņš. Skaņas un krāsas. 80x114, a/e, 2010. 92. Juris Zvirbulis. Tilts. 69x88, zīm, 2013.

                        

93.J.Zvirbulis.Bitenieks.70x90,zīm,2013.       94.Ligita Caune.Senā Itālija.akv.,73x53,2014  95. L.Caune.Santorini sala.akv.,73x53,2014

                                                                                                                                                                                     96.Ligita Caune.Dejas virpulī. a/e.,100x80,2012

 

          

97. Daina Dagnija. Līgodama upe nesa. 80x101, 2012.  98. Ilgvars Zalāns. Krasts. a/e, 80x120, 2012.          99.Ilgvars Zalāns. Laivas. a/e, 93x112, 2012. 

 

                                     

100.Signe Vanadziņa. Pape. 50x61, a/e, 2004.    101. Signe Vanadziņa. Rozes. 50x60, a/e. 2005.     102. Jana Nesteroviča. Pavasara ziedi. 80x70, a/e, 2012.

 

                                                    

103.Dace Saulīte. Gaisa dārzos I. 100x70, a/e, 2013.         Fragments                 104. Dace Saulīte. Gaisa dārzos II. 100x70, a/e, 2013.       Fragments

 

                 

105.Dace Saulīte. Nostaļģija. 50x70, a/e, 2013.      106. Dace Saulīte. Apvārsnis. 40x50, a/e, 2013.  107. Dace Saulīte. Sudraba laikmets. 50x70, a/e, 2013.

 

       

108. Ruta Štelmahere. Divi III, 70x100, a/e, 2008.  109. Ruta Štelmahere. Divi IV 70x100, a/e, 2008    110. Ruta Štelmahere. Divi VI, 70x100, a/e, 2008

 

        

111. Ruta Štelmahere. Divi VI, 70x100, a/e, 2008   112.Laine Kainaize. Burvīgā. 63x92, a/e, 1990. 113.Laine Kainaize.Vidzemes augstiene.72x85,a/e,2002.

 

                          

114. Silvija Meškone. Ezers. 65x90, a/akrils, 2012.    115.Silvija Meškone. Atvars. 65x90, a/akrils, 2012.  116. Mētra Štelmahere. Purvs, a/e, 90x121, 2014.

 

       

117.Mētra Štelmahere. Ceļš, a/e, 90x121, 2014.  118.Juta Policja. Divatā.80x100, a/e. 2014.     Fragments       119. J.Policja. Uz priekšu. 70x90, a/e. 2014.

 

                            

J.Policja. Uz priekšu. Fragments                                120. J.Policja. Laiva. 60x92, a/e. 2014                                                     Fragments

 

                                                     

121. J.Policja. Kirils un Metodijs. a/e, 90x70. 2013. 122. J.Policja. Māte ar bērnu. a/e, 130x70. 2013.   123. Una Lekuze. Frizētava, 120x80, a/e, 2014.

                                                                                                                                                                     124. Una Lekuze. Pašportrets ziemā, 80x60, a/e, 2014.

 

           

125. Gita Palma. Pagājušais gadsimts. 63x54, a/e. 2013.  126. Gita Palma. Klusumā. k/e, 44x67. 2013.  127. Māra Ozola. Ziedēšana. 65x90, a/e, 2014.

 

               

128. Māra Ozola. Pavasara vakars. 60x60, a/e, 2014.    129.M. Ozola. Ķirsis. 60x60, a/e, 2014.           130.M.Ozola. Ceļš. 40x50, a/e, 2014.

                                                                                                                                                                          131. Māra Ozola. Muižas dīķis. 40x50, a/e, 2014.

 

                       

132. Māra Ozola. Liepājas mols. 40x50, a/e, 2014.    133. Māra Ozola. Pirms negiasa. 40x60, a/e, 2014.      134. Māra Ozola. Lielā Jugla. 40x50, a/e, 2014.

 

                   

135. Kalvis Zālītis. Īzaka upurēšana. a/e, 100x70, 2013.      Fragmenti

 

      

136. Ruta Štelmahere. Vēstule I, a/e, 140x126, 2014.    Fragments                   137. Ruta Štelmahere. Vēstule II, a/e, 140x126, 2014.    Fragments

 

        

138.R.Štelmahere. Cīruļputenis. a/e, 127x119, 2013.  139.Vēsma Lukstiņa. Istaba. a/e, 80x100, 2013.  140.V.Lukstiņa. Kl. daba ar krūzēm. a/e, 80x80,2013

 

                                                         

141. Mētra Štelmahere. Saknes, a/e, 100x100, 2013.      142. Mētra Štelmahere. Sestdienas vakars. 90x120, 2013. 

 

        

143. Anita Meldere. Baltā diena. 90x120, a/e, 2012.          Fragmenti

 

         

144. Anita Meldere. Ķiršu lasītājas. 89x116, a/e, 2012.           Fragmenti

 

                                    

145. Džemma Skulme. Gājums.         Gājums. Fragmenti

 

                                   

146. Sarmīte Caune. Regate I                Sarmīte Caune. Regate I . Fragments                           147. Sarmīte Caune.  Regate II

 

   

148. Kārlis Siliņš. Mazpilsētas krodziņš. a/e, 40x40, 2011.   149. Dace Saulīte. Atspulgs. a/a, 40x40, 2014.