Evija Ķirsone

 

 

Evija Ķirsone. Untumainais lieliskums   Evija Ķirsone. Jāņa veltījums Baibai    Evija Ķirsone. Ziemas ainava ar cipresēm   Evija Ķirsone. Pastaiga 

 Evija Ķirsone. Mākoņi