Līga Ķempe

 

Līga Ķempe. Ilūzija     Līga Ķempe. Ilūzija (fragments)     Līga Ķempe. Gaiss

 Līga Ķempe. Vārtos.   Līga Ķempe. Homēra  Līga Ķempe. Es mīlu