Katrīna Avotiņa

 

 

     Katrīna Avotiņa. Idile

Sarunas ar rozēm.                                             Ezers

Katrīna Avotiņa. Satikšanās       

 Katrīna Avotiņa. Ziema Venēcijā        Katrīna Avotiņa. Varbūt          Katrīna Avotiņa. Noslēpums