Pēdējā atjaunošana 21.07.2015.

 

Lielā vasaras izstāde 2015

2015. gada jūnijs - septembris

 

Galerijā «Mans's» atvērta gadskārtējā Lielā vasaras izstāde. Kā visas iepriekšējās divdesmit piecas, arī šī ir vērienīga, raiba un koša.

Ekspozīcijas nagla noteikti ir Jāņa Andra Oša «Kariatīdes un atlanti», kas izpelnījās lielu skatītāju ievērību izstādē «Gada nedarbs». Tajā mākslinieki piedāvāja darbus, kas, viņuprāt, ir iznākuši, ne tādi, kā iecerēti, kuros parādījies kāds nejaušs efekts vai tamlīdzīgi. Iespējams, ka šis nejaušais efekts J. Oša darbā ir ačgārnā perspektīva, kas rodas, to vērojot.

Otrā polā varētu likt Edmunda Lūča «Himmelreich». Vai uz grants sijājamā sieta radītais darbs ir konceptuāla māksla vai ironizēšana par skatītāju, jāizlemj izstādes apmeklētājiem pašiem.

Pa vidu šiem darbiem ir citu autoru veikums. Gadu no gada galerijas vadītājs U. Čamans izstādei sarūpē pa kādam vecmeistaru Kārļa Dobrāja, Anitas Melderes, Edvarda Grūbes, Alekseja Naumova un Birutas Delles darbam, un, lai gan to tēmas praktiski nemainās, tie nekad neapnīk. Kaut vai piemēram E. Grūbes «Podi» — tur ir it kā tikai daži otas vilcieni, bet cik tie sulīgi un patiesi! Turpretī Maijas Tabakas krāšņie sieviešu tēli tikpat krāšņos dārzos ieved citā realitātē — pasakā. Vai ar laimīgām beigām?

Ar izstādes nosaukumā ietverto vārdu «vasara» labi sasaucas Jāņa Ziņģīša reālistiskās ainavas. Tās ir daudzslāņainas, smalki izstrādātas gaisīgu triepienu tehnikā. Vasarīgas noskaņas arī četrās Sandras Undzēnas gleznās. Lai gan katrā attēlots kaut kas cits (kleita, ainava, motociklists un cilvēku figūras), tās vieno siltums un saules gaisma. Ainavu žanru pārstāv arī Silvija Meškone, Vita Jurjāne, Olita Gulbe u.c. Ainavas ir arī Irēnas Lūses un Laimas Puntules darbos — taču tās ir nedaudz sireālas, mākslinieču skatījums uz šo populāro žanru – atšķirīgs no tradicionālā. Pretstatam, lai ekspozīcija nekļūtu pārāk salkana, — Ilzes Clark vīrišķīgie bokseri, Laimas Eglītes maskas, Jura Dimitera plakātiskie darbi, Dainas Dagnijas fantāzijas, Ditas Lūses arhitektūras iedvesmotie gleznojumi un daudzu citu mākslinieku veikums.

Prefekti izstrādātas ir Pauļa Postaža un Lienes Baklānes klusās dabas un ziedi. Smalki «iztamborēti» ir Tatjanas Krivenkovas darbi. Māksliniece, liekot triepienu pie triepiena uz liela audekla, veido abstraktus krāsu ornamentus.

Tradicionāli izstāde iepazīstina ar jauniem vārdiem. Šogad pirmo reizi Jēkabpilī izstādīti Ramina Nafikova, Artura Akopjana, Andras Otto un Justīnes Lūces darbi. Jauno, nesen Mākslas akadēmiju beigušo, paaudzi pārstāv Neonilla Medvedjeva, Anna Silabrama un Rasa Jansone.

Skaitliski visplašāk pārstāvēti Dace Saulīte un Māris Čačka. D. Saulīte gleznās redzami ūdeņi — jūra, okeāns, upes — netradicionālās krāsās. Savukārt grafiķis, scenogrāfs, gleznotājs un viens no M. Rotko centra veidotājiem piedāvā absktaktu gleznu ciklu «Vīzija». Vai tā ir M. Rotko ietekme, neņemos spriest.

Jēkabpiliešus ar speciāli šai izstādei radītiem darbiem pārstāv Ruta un Mētra Štelmaheres un Uldis Čamans.

Izstāde galerijā būs skatāma līdz septembra beigām.

J. Akmeņkalns

 

 

 

                         

1. Irēna Lūse Klusums. 120x100, a/e, 2015  2. I. Lūse. Saulrietā. 120x100,a/e, 2015.   3. Jānis Andris Osis. Kariatīdes un atlanti. 60x137, autort., 2015.

                 

 J. Osis. Kariatīdes un atlanti. Fragments       4. Laima Eglīte. Saskarsmes punkts. 60x100, a/e, 2012.    5 L. Eglīte. Maska,   6. L. Eglīte. Maska - spožas

                                                                                                                                                                                 33x24, a/e, 2014.           acis. 33x24, a/e, 2014.

                            

7. Anita Meldere. Baltā roze, 60x80, a/e, 2011.            8.A.Meldere. Pretstati.89x116, a/e, 2012.            9.Andra Otto.Tas ir par mīlestību.100x70, k/e, 2008

   

10.Laima Puntule. xxx'99, 65x55, a/e, 2011.  11. L. Puntule. Ezerā, 77x150, a/e, 2009.    Ezerā. Fragments       12. L. Puntule. Skrejceļš. 94x134, a/e,2011.

                                                 

13. Justīne Lūce. Pēctecība 1, 20x25, autort./e, 2015.   14. J. Lūce. Pēctecība 2     15. J. Lūce. Pēctecība 3                               16. J. Lūce. Pēctecība 4

                                                     

17. J. Lūce. Pēctecība 5                             18.J. Lūce. Pēctecība 6                               19. J. Lūce. Pēctecība 7                             20.J. Lūce. Pēctecība 8

                                                     

21. J. Lūce. Pēctecība 9                               22. J. Lūce. Pēctecība 10          23. Anna Silabrama. Atmiņas 1, 15x15, a/e,2014.    24. A Silabrama. Atmiņas 2

                                                      

25. A Silabrama. Atmiņas 3                          26.A Silabrama. Atmiņas 4                   27.A Silabrama. Atmiņas 5                            28.A Silabrama. Atmiņas 6

                   

29. Anna Silabrama. Miers,80x110, akr/e,2014.   30.Roberts Muzis. Krasts, 85x165,a/e,2007.                 31.Mētra Štelmahere.Trīs portreti, 40x60,a/e,2015.

                 

32. Mētra Štelmahere. Tagad. 80x250, a/e, 2015.                                                                                Fragments        33. M. Štelmahere.   Noskumusi, 160x80

                                            

34. Andrejs Ameļkovičs. Cilvēki-koki,110x143,a/e,2015.    35.Edmunds Lucis-Luce. Himmelreich.114x153. autort. 2010. 

                                                                                                                                                                                36. Biruta Delle.Koka portrets,120x100,a/e,2014.

                             

37.Ramin Nafikov, xxx, 90x116, a/e, 2015     38. Arturs Akopjans. Taureņu deja, 74x84, a/e,2011. 39. Kristaps Zariņš, Muusa saladus,150x150,a/e,2012.

                     

40.Ilze Clark. Bokseris, 120x80,a/e,2014.                                          41 .Ilze Clark. Bokseris, 120x91, a/e,2014.        42. I. Clark. Boksa cimdi. 24x30,a/e,2014.

   

43. Inta Celmiņa. Abas puses, 81x54,a/e,2015.    44. Edvards Grube. Podi, 46x96,a/e,2014.                             45. Elga Grīnvalde. Sarkans. 70x90,a/e,2014.

     

46. E. Grīnvalde.Zirgs ved projām ziemu.         47. Elga Grīnvalde.            48. Dita Lūse.Mantojums.100x90,a/e,2015  49. D.Lūse. Intervāls.89x116,2014

 80x100,a/e,2014                                                    Kristītājs. 80x60,a/e,2011

                   

50. Dita Lūse, Spēle, 89x116, 2014.          51. Dita Lūse. Kolonnas, 50x40,2013.              52. Rasa Jansone.  53. Maija Graudiņa.Debesis.100x70,a/e,2014/

                                                                                                                                       Mūžīgās erotikas meklēšana.100x80,a/e,2013. 

       

54.Neonilla Medvedeva. Dzīve, 98x70, akv.zīm.,2012.  55. N. Medvedeva. Skatiens. 111x88, zīm.,2012.   56. Paulis Postažs. Ķirši.30x50, a/e,2014.

                              

57. Kārlis Siliņš. Vējš un lauks. 50x60,a/e,2014.        58. Liena Baklāne, Kaimiņi.40x40,a/e,2015              59. Daina Dagnija. Pilošā planēta,65x80,a/e,2012

                                           

60. Elizabete Melnbārzde, Lidojošā saule. 100x120, a/e, 2010   61. Ilze Preisa. Arēna.100x100,a/e,2010.                 62. Ilze Preisa. Pujene.60x60,a/e,2013

   

63. Dace Lielā. Dīķis.110x200,a/e,2015.                     64. Uldis Čamans. Izrāviens. 100x130,a/e,2015.               65. Uldis Čamans. Atvars. 100x130,a/e,2015.

                               

66.Uldis Čamans. Klusums. 100x130, a/e,2015.    67.Jānis Ziņģītis. No bebru mājām. 60x80, 60x80,a/akr,2015  68.J. Ziņģītis. Pavasaris.80x60a/akr.,2015.

             

69. Jānis Ziņģitis. Magoņu lauks. 70x90,a/e,2015.   70. Jānis Ziņģitis. Pavasaris Pierīgā. 150x200,a/akr           Fragments

                                   

71. Inga Jurjeva. Cepurnieka Ziemassvētki, 90x107,a.akr,2014.       73. Jānis Purcens. Puķes un grāmata. 116x73,a/akr,2011.   74. Juris Dimiters. Divatā

                                                                              72. Jānis Purcens. Lapa. Seja. Mākonis. 46x38,a/e,20111                                            k/e, 61x48,2015.

               

75. J. Dimiters.Hotdogs.61x48,k/e,2015.  76.Karīna Rungenfelde.Piena ceļš,100x100,2009.                                  78. Aleksejs Naumovs. Grieķu motīvs.     

                                                                                                            77. Karīna Rungenfelde. Begemote,24x19,a/e,2015.                   160x190,akr/a,2015

            

Fragmenti                                                                                                                           79. Aleksejs Naumovs. Vasara, 30x60,a/akr,2015.

80. Aleksejs Naumovs. Sala.20x80, a/akr, 2007

                     

81. Kristīne Keire. Izklaide, 38x46,a/e,2014.  82.Nikolajs Krivošeins. Bura. 110x67, a/e,2014.      83. Frančeska Kirke. Korida. 150x170., a/e,1998. 

     

Korida. Fragments                       84.Otto Zitmanis. Sebastiana. 60x60,a/e,2012.  85. Ruta Štelmahere. Garšīgi. 40x40, a/e,2014

                                                                                                                                                                 86. R. Štelmahere. Ķirši pūdercukurā, 40x50,a/e,2014.

         

87. R. Štelmahere. Trauki, 50x50, 2014.   88. Vita Jurjāne. Kaltene. Jūra. 50x70,a/akr. 2015.                89. V.Jurjāne. Ābeles ziedonī. 50x70,a/akr,2015.

                    

90. V.JurjāneBolderāja, 78x58,a/akr,2014                              92.V.Jurjāne. Pavasara dziesma.a/e,2015.                       94. I. Zalāns.Ziedi,100x80,a/e,2014.

                                                 91.V. Jurjāne. Kaltene.78x58,a/e,2015                                       93.Ilgvars Zalāns. Tokio.100x80,a/e,2013.

                           

95. Ilgvars Zalāns. Indonēzija.90x120,a/e,2014.    96. Sanda Undzēna.Brīvdienu kleita, 80x85, a/e,2014.    97. S.Undzēna. Mājas.140x113,a/e,2014

                                       

. 98. S.Undzēna. Brālis.150x120,a/e,2013   99. Sanda Undzēna. Brīvdiena. 40x40,a/e,2012.            100. Daiga Krūze.xxx.22x33, a/e,2008

        

101. Maija Tabaka. Kalifornijas dārzs. 90x120,2015.    Fragments              102. Maija Tabaka. Indiešu vīzija. 100x120,2015.      Fragments

                     

103. Laine Kainaize. Sapnis. 65x81, a/e,2014    104. Laine Kainaize. Vecrīgas jumti. 65x81,a/e,2013.                   105. Juta Policja. Paris, 65x65,a/e,2014

     

106. J. Policja.Klusā daba ar citronu.65x65,a/e    107. J.Policja. Gaisma. 40x80,a/e                        108. Eda Dite Brūvere. Jūrmalciems. 43x57,akv.,2010

             

109. Jana Nesteroviča. Ziedi.60x60,a/e,2014.                                111.Kārlis Dobrājs.Vecais plaukts.125x78,a/e,2015

                                       110.J.Nesteroviča. Galliano modeles svētdiena. 90x80,a/e,2015.                   112.K.Dobrājs. Kl. daba ar ziediem.81x90,a/e,2012.

     

113. Olita Gulbe. Zemeņu laiks. 40x50, a/e,2014    114. Olita Gulbe. Tūta ar ķiršiem. 40x50, a/e,2014.   115. O. Gulbe. Pie Lielupes,65x80, a/e,2014.

   

116. Andrejs Ģērmanis. Jūrmala. 65x80,a/e,2014.     117. Silvija Meškone. Etīde, 50x70,a/e,2012         118. Silvija Meškone. Dīķis.50x70,a/e,2012

                                           

119. S. Meškone. Atvars.70x50,a/e,2012   120. Una Lekuze.Pianiste. a/e,100x90,2014.      122. Tatjana Krivenkova. Rasas punkts, 140x140, a/e,2014.

                                                                                                                  121. Una Lekuze. Noslēpums. 150x75, a/e, 2014

        

123. T. Krivenkova.Sekošana, 140x140,a/e,2014.    124. Māris Čačka, Vīzija1 a/e,100x100, 2015.  125. M. Čačka. Vīzija 2      126. M. Čačka. Vīzija 3

         

127. M. Čačka. Vīzija 4, 100x100,a/e, 2015  128.  M. Čačka. Vīzija 5, 100x100   129.  M. Čačka. Vīzija 6 100x100     130.  M. Čačka. Vīzija 7, 100x100

             

131.  M. Čačka. Vīzija 8, 100x100           132.  M. Čačka. Vīzija 9 100x100            133.  M. Čačka. Vīzija 10, 100x100        134.  M. Čačka. Vīzija 11, 100x100

      

 135. M. Čačka. Vīzija 12, 100x100      136.  M. Čačka. Vīzija 13, 100x100             137.  M. Čačka. Vīzija 14, 100x100      138. M. Čačka. Vīzija 15, 100x100

            

139. M. Čačka. Vīzija 16, 100x100         140.  M. Čačka. Vīzija 17 100x100,a/e      141.  M. Čačka. Vīzija 18, 100x100      142.  M. Čačka. Vīzija 19, 100x100

              

143.  M. Čačka. Vīzija 20, 100x100             144. Dace Saulīte. Straume. 65x90, a/a,2015                             145. Dace Saulīte. Daugava. 70x90,a/a,2015

                     

146. Dace Saulīte. Aiviekste, a/a,60x80,2014          147.D.Saulīte Gauja. 65x90,a/a,2014     148. D.Saulīte.Dzintara pludmale.70x30,a/a2015

                                                                                                                                                                                        149. D.Saulīte. Straume.70x30,a/a,2015

          

150.D.Saulīte.Lidojums. 76x101,a/a, 2014             151. D. Saulīte. Kaijas, 76x101, a/a,2014                     152. D.Saulīte. Mākoņi okeānā. 90x115,a/a,2015

          

153.D.Saulīte. Sarkanās bojas. 80x60,a/a,2015.       154.D.Saulīte. Hanami.60x80,a/a,2015     155.D.Saulīte.Cunami.60x80.a/a,2015 

                                                                                                                                                                               156.Dace Saulīte. Pārlidojums. 60x80, a/a,2015

       

157.Dace Saulīte. Saule aiz apvāršņa. 80x60,2015.   158. D. Saulīte Krasta mežģīnes. 40x90,2015               159. D.Saulīte. Kalnu strauts,50x60,a/a,2015

          

160.D.Saulīte.Atspulgs Nr.12, 60x50,a/a,2015.  161.D.Saulīte.Atspulgs Nr11. 60x50,a/a2015     162. D.Saulīte.Vēsma.,60x30,a/a,2015.

                                                                                                                                                                                         163. Dace Saulīte. Jūra. 30x70,a/a,2015

                                           

164. Dace Saulīte. Lagūna. 70x30, a/a,2015   165.D. Saulīte. Brīvdienas. 45x60,a/a,2014     166.D.Saulīte. Baltās ūdensrozes. 65x40, a/a,2014.

                                                                                                                                                                                        167.Dace Saulīte. Orhideja. 60x45,a/a,2014

              

168. Dace Saulīte. Pali. 40x60. a/a,2015     169.D.Saulīte.Meteoprognoze 111.15x30,a/a,2015   170. D.Saulīte. Meteoprognoze 112. 15x30,a/a,2015

                                                                                                                  171.D.Saulīte.Meteoprognoze,15x30,a/a,2015.  172.D.Saulīte.Atvars,50x50,a/a,2015

                                                           

173.D.Saulīte. Parfīms Nr.5. 50x50,a/a,2015                174.D.Saulīte. Parfīms Nr.7. 50x50,a/a,2015         175.Karina Rungenfelde. Karaliene,20x15,a/e,2015

        

176. Ingūna Liepa.xxx.60x80,2011   177. I.Liepa. xxx.100x100,2014.   178. I. Liepa. Transformācija 80x110,2011  179.I.Liepa.Transformācija.80x120.2011.

         

180.I.Liepa..xxx.95x111,2013.                      181.I.Liepa.xxx.100x120,2014.      182.I.Liepa.xxx.120x80.2014.      183.Jānis Anmanis.Satikšanās.60x80,2014.

           

184.Jānis Anmanis.Ainava ar eņģeli. 40x60,2015.     185.Jānis Anmanis.Noskaņa.30x40,2012.              186.Jānis Anmanis.Sidraba nakts.30x40,2013.

        

187.J. Anmanis.Noskaņa.15x20,2012.  188. Ruta Štelmahere.Sadalītā pasaule.80x100, 2012  189 R. Štelmahere. Princeses smīdināšana. 100x70,2015.

                                                                                                                                                                                  190. Ruta Štelmahere. Draugi. 50x100,2013.

     

191. Mētra Štelmahere. Vienlaikus, a/e,80x120,2015.   192. Uldis Čamans. Līdzsvars, 150x200,a/e,2015.    Fragmenti

        

193. U.Čamans. Saucējs.100x100,a/e,2015.  194. U.Čamans.Pieļāvums.100x100,a/e,2015.    195. Aiva Žūriņa. Slepenpadomnieks,p/z,80x60,2015.

                                                                                                               196 A. Žūriņa. Valdniece,p/z,80x60,2015. 197. A. Žūriņa. Valdnieks,p/z,80x60,2014.

Mājas lapa tiks papildināta. Vēlāk ienāciet vēl!

 

Citas pēdējās izstādes (lai apskatītu visus darbus, spiediet uz izstādes nosaukuma)

Roberts Muzis. Agata Muze. Personālizstāde.

Pārnesums gaismā

Aija Zariņa. Iebrauca saulīte ābeļu dārzā. Personālizstāde.

Lielā vasaras izstāde 2014

Emociju brīvgājiens

Kods 2014-23-4

Kods 2014-23-3

Lielā Vasaras izstāde 2013

Rasa Šulca. desmit

Mūsdienu latviešu glezniecības izstāde Rokišķos

Rasa Jansone. Gleznas

Divas sarunas

Lielā vasaras izstāde 2012

Celies augšā, Tabita!

Vairāk par citām izstādēm skatieties sadaļā  IZSTĀDES!

 

Pēdējie papildinājumi mājas lapā

09.12.2014.

Pievienoti jauni Roberta Muža, Daigas Dagnijas, Laimas Eglītes, Aijas Zariņas, Ingas Jurovas darbi

07.08.2014.

Pievienota viena Džemmas Skulmes glezna un 2 Sarmītes Caunes gleznas

26.06.2014.

Sadaļā mākslinieki pievienoti jauni autori: Māra Ozola, Gita Palma, Signe Vanadziņa, Laima Puntule, Māris Čačka, Sanda Skujiņa.

25.03.2014.

Pievienoti 3 jauni U. Čamana darbi

28.02.2014.

Pievienots viens jauns L. Baklānes un viens jauns P. Postaža darbs

 

Galerija MANS'S,  Brīvības iela 154, Jēkabpils, LV 5201.

Tālrunis: 652 31953, mob. tālr. 29470597. E-pasts:  manss@apollo.lv

 

 

webmaster