Pēdējā atjaunošana 22.11.2015.

 

Paralēles

Mūsdienu latviešu glezniecība

2015. novembris-decembris

Vietējiem skatītājiem interesanti varētu būt talantiem bagātās Urtānu ģimenes pārstāvja — Jāņa — oforti “Vanitas”. Termins “vanitas” ir atvasināts no latīņu valodas un nozīmē tukšums jeb niecība, un norāda uz visu pasaulīgo lietu — tādu kā bagātība, skaistums, izpriecas — nenozīmību.
   “Šajos darbos es aicinu cilvēkus par lietām, ko viņi dara katru dienu, kā viņu darbības iespaido apkārt esošos. Nav svarīgi, cik fiziski vai garīgi spēcīgs tu esi. Nāves klātbūtne ir jūtama it visur. Viena muļķīga rīcība var darīt galu tavai dzīvei vai arī spēcīgi izmainīt tās ritējumu. Doma ir paslēpta simbolos, kuri izmantoti. Darbi nav tikai par nāves esamību, bet arī par cilvēku savstarpējām attiecībām. Tajos izmantoju simboliku, kas nāk no Eiropas un citām pasaules lielākajām reliģijām,” — izstādes anotācijā raksta J. Urtāns.

Pirmo reizi jēkabpilieši tiek iepazīstināti ar tekstilmākslinieces Ievas Vēzes-Dreimanes darbiem. Bez tekstīlijām apskatāmas arī viņas zīmējumi, kas kombinēti ar fona fotogrāfijām. Galerijas otrā stāvā redzami viņas tēva keramiķa Andra Vēža porcelāna darbi. Jāpiebilst, ka tos bieži iegādājas Ārlietu ministrija, lai dāvinātu ārvalstu vēstniekiem un prezidentiem. Keramiku pārstāv arī jēkabpilietes Dinas Lukstiņas romantiskās lampas.

No gleznotājiem izstādē visplašāk pārstāvēti ir daugavpilietis Māris Čačka, jēkabpilieši Uldis Čamans un Ruta Štelmahere, kā arī Neonilla Medvedeva un Rolands Krišjānis. N. Medvedjeva izstādījusi darbus, kas atgādina nepabeigtas gleznas – romantiskas vai sērīgi sabrukušas mājas bez apkārtējā dabas fona. Interesanti, ka vecās ēkas ir pietiekami interesantas pašas par sevi, un nekas klāt arī neprasās. Savukārt, R. Krišjāņa četrus darbus vieno romantika – vai tas būtu portrets, ainiņa ar diviem mīlniekiem, vai ainava.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jānis Urtāns. Vanitas. Oforti, akvatintas.
2015.g. novembris-decembris

Vanitas (no latīņu valodas: iedomība, iznīcība) pārstāvēta ar aizmirstības simboliem, galvaskausu, smilšu pulksteni, nodzēstām svecēm, arī aforismiem kā "memento mori" (mirušā domas). Vanitas bija pazīstams jau antīkajos laikos un viduslaikos "Nāves uzvara" (Triumph des Todes).
Vanitas kā pastāvīga tēma iezīmējas 11. gadsimtā. Vanitas kulminācija pienāca 16. un 17. gadsimtā īpaši klusajās dabās.
Termins vanitas ir atvasināts no latīņu valodas vārda, kas nozīmē ‘tukšums’ jeb ‘niecība’, un norāda uz visu pasaulīgo lietu - tādu kā bagātība, skaistums, izpriecas un mācīšanās- nenozīmību. Sākotnēji mākslinieki iedvesmojās no Bībeles Salamana Mācītāja grāmatas vārdiem: „Ak, niecību niecība! Viss ir niecība!”. Vanitas ir klusā daba, kurā akcentēts nāves un pārmaiņu simbolisms. Šādi mākslas darbi atgādina, ka vara, baudas un zemes dzīves skaistums ir pārejošas parādības
Darbu sērīja ir radīta lai cilvēks atcerētos, pārdomātu savu dzīvi. Par to, ko ir darījis un cik liela nozīme tam ir, ne tikai savam labumam, bet arī citiem. Vai rīcība nenesīs pāridarījumu un bojājumu vai tomēr labu. Mēs visi esam vienādi ar to, ka dzīvojam un beigas nomirstam un bagātībai nav nozīmes.
Šajā darbā es aicinu cilvēkus padomāt. Padomāt par lietām, ko viņi dara katru dienu, kā viņu darbības iespaido apkārt esošos. Nav svarīgi, cik fiziski vai garīgi spēcīgs tu esi. Nāves klātbūtne ir jūtama it visur. Viena muļķīga rīcība var darīt galu tavai dzīvei vai arī specīgi izmainīt tās ritējumu. Var pienākt laiks vai stāvoklis, kurā tava dzīve ir tikai vārds, kad tu vēlēsies, lai dzīve ātrāk beidzas, un cerēsi, ka tās vietā nāks jauna.
Paši darbi tiešā veidā neatspoguļo briesmas. Doma ir paslēpta simbolos, kuri izmantoti. Darbs nav tikai par nāves esamību, bet arī par cilvēku savstarpējām attiecībām. Savā darbā izmantoju simboliku, kas nāk no Eiropas un citām pasaules lielākajām reliģijām.
Nospiesto darbu izmēri: 9,5x15cm, 15x9,5cm, 15x20cm, 20x15cm, 20x29,5cm, 29,5x20cm.
Darbu formāti: 70x50 cm (6), 50x70 cm (6).


          

1. „Vanitas 1” Anemone, smilšu pulkstenis, labirints. (Mūsu laicīgās dzīves ritējums caur visām grūtībām kas ir neizbēgamas ikviena dzīvē).
2. „Vanitas 2” Metamie kauliņi, plīvurs, citrons, maks. (Visa dzīve balstās uz zināšanām un veiksmi, ar jūtamu mantiskās pasaules ietekmi. Dzīve nav viegla un tik daudz kas patiesībā ir noslēpts mūsu acīm).
3. „Vanitas 3” Vārpstiņa, šķēres, taurenis. (Dzīves īslaicīgums un tās neparedzamība. Tā var pārtrūkt jebkurā brīdī, un mūsu dvēsele kā tauriņš aizlidos mūžībā).
4. „Vanita 4” Maize, muša, vēdeklis, svari. (Miesa ir viegli ievainojama, tai viegli piekļūst kaitējums, tamdēļ aizsargājies, jo pēc visa nodzīvotā tu tiksi novērtēts).

          
5. „Vanitas 5” Ciedrs, pūce, lāpa. (Dzīve pamazām nodziest. Nāve ir neizbēgams, nemaināms fakts).
6. „Vanitas 6” Izkapts, lakstīgala, vērpjamais ratiņš. (Nāves klātbūtne it visur. Mēs ceram uz brīnumu, bet dzīve pati rit uz priekšu).
7. „Vanitas 7” Vārna, žurka, granātābols. (Dažreiz mūs pārņem vientulība un bezcerība, bet dzīve spēj atkal palikt auglīga).
8. „Vanitas 8” Rieksts, pele, kauli, svece. (Esi stiprs kopumā, bet kaut kas spēj paslīdēt garām nemanāms, dzīvei nodziestot, līdz galam visu nesaprotot).
9. „Vanitas 9” Sēru vītols, aizslietnis, kāpnes. (Mēs sērojam par aizgājušiem, bet paši nezinām, kad pienāks mūsu kārta aiziet no dzīves, kur mūs atlikušais dzīves ceļš vedīs tālāk).

                   
10. „Vanitas 10” Ciprese, vārti. (Pēc nāves mēs iesim tālāk, kas tālāk, to mēs nezinām).
11. „Vanitas 11” Neaizmirstulīte, burbuļi, kafija. (Būsim draudzīgāki, jo dzīve ir trausla, un lai viesmīlība mūs pavada arī aizsaulē).
12. „Vanitas 12” Grāmata, zibens, dzirksteles, krizantēma. (Kad pienāks beigas, mūs iznīcinās no šīs zemes, nonāksim augstākā sfērā, un varētu teikt, ka esam nodzīvojuši doto laiku).


 

Citas pēdējās izstādes (lai apskatītu visus darbus, spiediet uz izstādes nosaukuma)

Lielā vasaras izstāde 2015.

Roberts Muzis. Agata Muze. Personālizstāde.

Pārnesums gaismā

Aija Zariņa. Iebrauca saulīte ābeļu dārzā. Personālizstāde.

Lielā vasaras izstāde 2014

Emociju brīvgājiens

Kods 2014-23-4

Kods 2014-23-3

Lielā Vasaras izstāde 2013

Rasa Šulca. desmit

Mūsdienu latviešu glezniecības izstāde Rokišķos

Rasa Jansone. Gleznas

Divas sarunas

Lielā vasaras izstāde 2012

Celies augšā, Tabita!

Vairāk par citām izstādēm skatieties sadaļā  IZSTĀDES!

 

Pēdējie papildinājumi mājas lapā

09.12.2014.

Pievienoti jauni Roberta Muža, Daigas Dagnijas, Laimas Eglītes, Aijas Zariņas, Ingas Jurovas darbi

07.08.2014.

Pievienota viena Džemmas Skulmes glezna un 2 Sarmītes Caunes gleznas

26.06.2014.

Sadaļā mākslinieki pievienoti jauni autori: Māra Ozola, Gita Palma, Signe Vanadziņa, Laima Puntule, Māris Čačka, Sanda Skujiņa.

25.03.2014.

Pievienoti 3 jauni U. Čamana darbi

28.02.2014.

Pievienots viens jauns L. Baklānes un viens jauns P. Postaža darbs

 

Galerija MANS'S,  Brīvības iela 154, Jēkabpils, LV 5201.

Tālrunis: 652 31953, mob. tālr. 29470597. E-pasts:  manss@apollo.lv

 

 

webmaster